Atrakcje Podlasia – Jarmark z Żubrem

Od pewnego czasu tradycją się stało iż w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Czarciej Polanie jarmark wielki się odprawuje, na którym różnorakie towary przydatne w gospodarstwie domowym nabyć i zbyć możemy. Jarmark odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
Jarmark

Najbliższy jarmark odbywać się będzie w dniu 1 maja 2016 roku.